Kashim Ibrahim Libary
ABU LOGO

AHMADU BELLO UNIVERSITY LIBRARY COMPLEX

Kashim Ibrahim Library, Ahmadu Bello University, Zaria
KIL LOGO

Administrative Secretaries: Past & Present | Kashim Ibrahim Library


 Mr. Haruna
Current Administrative Secretary
(2021 - DATE)

 Mr. Yusuf Adamu Danbirni
Immediate Past Administrative Secretary
(Sept. 2016 - 2021)

  
 
 Page(s) last updated: Tuesday, 14/09/2021. © 2021 All Rights Reserved | Ahmadu Bello University Zaria | Kashim Ibrahim Library